1. DADES IDENTIFICATIVES DEL «PRESTADOR DE SERVEIS».

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que ALEXANDRE COSTA TARRIDA, d’ara endavant, EL TALLER DE IOGA, amb N.I.F. 43401495N, és el titular de l’activitat desplegada a través del lloc web https://tallerdeiogapremia.cat/, amb domicili social a aquest efecte a DOCTOR FLEMING, Nº 22, 08330, PREMIA DE MAR, BARCELONA.

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al nostre físicament a l’adreça abans indicada, així com al telèfon: (+34) 93 751 33 25 o per correu electrònic a info@tallerdeiogapremia.cat

  1. CARÀCTER DE LA INFORMACIÓ PUBLICADA EN LA WEB

Les informacions ofertes mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets. EL TALLER DE IOGA no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.
EL TALLER DE IOGA procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, EL TALLER DE IOGA no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en la present pàgina web pot ser modificada i actualitzada per EL TALLER DE IOGA, sense necessitat d’avís previ, tant en relació amb el seu contingut com al seu disseny i presentació.

  1. CONDICIONS I TERMES GENERALS DE LA WEB

Per l’accés, navegació pel web d’EL TALLER DE IOGA i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, vostè adquireix la condició d’usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que en el seu cas regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de https://tallerdeiogapremia.cat/.

EL TALLER DE IOGA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establissin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EL TALLER DE IOGA ofereix a través de la pàgina web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

• incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
• No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
• No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
• En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal/web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’EL TALLER DE IOGA o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol mena d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
• No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’EL TALLER DE IOGA o qualsevol tercer.
• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.
• No utilitzar els serveis oferts en el Portal/web amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.
En cas de contravenir les condicions anteriors, EL TALLER DE IOGA es reserva la facultat i estarà legitimada per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal/web i, si és procedent, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

  1. RESPONSABILITAT

EL TALLER DE IOGA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

• Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a EL TALLER DE IOGA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.
• Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.
• Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a EL TALLER DE IOGA.
• De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a EL TALLER DE IOGA, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tota la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, a favor d’EL TALLER DE IOGA.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que existeixi autorització expressa d’EL TALLER DE IOGA.

  1. UTILITZACIÓ D’HIPERVINCLES

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina Web, però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc). Queda prohibit en tot cas , d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol mena que emmarquin la pàgina Web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que:

  1. produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts
  2. suposi un acte de comparació o imitació deslleial
  3. serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’EL TALLER DE IOGA
  4. de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre EL TALLER DE IOGA, la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que EL TALLER DE IOGA ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’EL TALLER DE IOGA dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per EL TALLER DE IOGA i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que EL TALLER DE IOGA subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’EL TALLER DE IOGA en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure en la pàgina Web qualsevol hipervincle (d’ara endavant, «link») dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats, i a l’ordre públic.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR COMPETENT

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Premià de Mar excepte fur imperatiu aplicable, com per exemple el domicili del consumidor.

Actualitzada a 02/05/2023