El taller de ioga
El taller de ioga
Reiki
Reiki és una tècnica de medicina alternativa, desenvolupada (o redescoberta) durant la segona meitat del segle XIX per Mikao Usui al Japó. Primer va guanyar gran popularitat fora del Japó, particularment a Europa i als Estats Units.

Coratge, amor i saviesa

El nom Reiki ve del japonès rei (que vol dir esperit/ànima) i ki (energia/energia vital). D'aquí també es pot derivar un verb. Altres definicions comunes són "força energètica vital universal" o "energia guaridora de l'univers".

L'objectiu principal de la pràctica del Reiki és prendre consciència de l'existència d'aquesta Energia Universal i aprendre a canalitzar-la. Encara que és freqüent que el Reiki es defineixi com un sistema de sanació, en realitat implica una forma de viure, una manera d'interpretar el món que ens envolta i de relacionar-nos-hi. La pràctica del Reiki sol produir canvis importants en els nostres estils de vida.

Quan aconseguim alinear-nos amb el Reiki, entrem en un nou nivell de consciència que condueix a un més gran equilibri espiritual, mental i físic. Viure en harmonia amb nosaltres mateixos i tot el que ens envolta desenvolupa les nostres capacitats per definir el nostre projecte de vida i realitzar-lo.

Com a sistema de sanació, el Reiki està reconegut com a Teràpia Alternativa per l'Organització Mundial de la Salut (O.M.S.). La tècnica és no intrusiva i consisteix en la canalització del Reiki cap a un mateix, cap a altres persones, plantes o animals a través de les palmes de les mans. El o la practicant actua com a connector entre la font d'Energia Universal i la persona que la rep. Per tant, a diferència d'altres mètodes de sanació per imposició de mans, el Reiki no procedeix de la persona practicant. És per això que qualsevol persona pot practicar Reiki. Els beneficis del Reiki són moltíssims. La sanació amb Reiki és totalment compatible amb qualsevol altre tractament de medicina tradicional o alternativa i no produeix efectes contraproduents per a la persona que el rep.

Tothom té la capacitat innata de transmetre Reiki, però per diverses raons, especialment culturals, n'esdevenim inconscients i perdem l'habilitat. Ens desalineem de la font. La capacitat per canalitzar Reiki pot es recuperar per sempre mitjançant el que es coneix com a harmonització, la qual es realitza per un o una mestra Reiki, normalment en el transcurs d'un curs d'introducció al Reiki. Segons el sistema d'ensenyament de Mikao Usui, el Reiki s'ensenya a través de diversos nivells. Cada un d'ells, incrementa la nostra capacitat per a canalitzar el Reiki i ens ajuda a assolir nous nivells de desenvolupament personal. Finalment, és important destacar que el Reiki i la seva pràctica no està basat en cap religió o culte. Per aquesta mateixa raó, el Reiki és compatible amb qualsevol afinitat religiosa o filosòfica.

Actualment, els beneficis del Reiki són reconeguts per persones de tots els continents del món i de les més diverses cultures i creences.

Reiki
C/ Doctor Fleming, 22 - 08330 Premià de Mar - 93 751 33 25 - info@tallerdeiogapremia.cat